tarifenplan.bg прави сравнение и обяснява всички абонаментни мобилни тарифни планове в България. Направете своя информиран избор.

Общи условия

Tarifenplan.bg служи за сравнение на всички мобилни абонаментни тарифни планове на всички мобилни оператори в България. 

Тarifenplan.bg е създаден да улесни максимално потребителите на мобилни услуги в откриването на подходящ индивидуален абонаментен план и мобилно устройство към текущата дата. Всеки тарифен план е описан и обяснен индивидуално. Посочени са линкове към официално обявените тарифни планове с цел онлайн заявка на избран план или обикновен контрол на коректността на въведените данни. Добавена е и информация за някои избрани административни и технически услуги и мобилни приложения. 

Осъществявайки достъп до уеб сайта tarifenplan.bg, Вие автоматично приемате условията, изложени по-долу:

1. НИКАКВА ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧВАЩА, НО НЕ ОГРАНИЧЕНА ДО ГАРАНЦИИ ЗА ПРАВАТА ИЛИ ТЯХНАТА НЕНАРУШИМОСТ, КАКТО И КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА КОМЕРСИАЛНОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, НЕ СЕ ДАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДОСТЪПНОСТТА, АКУРАТНОСТТА, НАДЕЖДНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕЗИ СТРАНИЦИ. Tarifenplan.bg НЕ Е ОТГОВОРЕН ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПРЕДИЗВИКАНИ ЩЕТИ И ЗАГУБИ ИЛИ ЗА ПРЕКЪСВАНЕ НА ДЕЛОВАТА ДЕЙНОСТ, ПРИЧИНЕНИ ОТ УПОТРЕБАТА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА УПОТРЕБА НА ТАЗИ УСЛУГА, ДОРИ АКО tarifenplan.bg Е БИЛ ПРЕДУПРЕДЕН ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ТАКИВА ВРЕДИ. ОТГОВОРНОСТТА НA tarifenplan.bg СЛЕДВА ДА БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА ДО МАКСИМАЛНО ПОЗВОЛЕНОТО ОТ ЗАКОНА.

2. Съдържанието на уеб страниците tarifenplan.bg е собственост на Букинвент ЕООД и е със защитени авторски права. Всички права, дори и които не са изрично упоменати тук, са запазени. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на tarifenplan.bg освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия. Вие имате право да разглеждате уеб страниците tarifenplan.bg на своя компютър, както и да отпечатвате извадки от тези страници само за Ваша лична или корпоративна употреба, а не за разпространяване, освен ако нямате писменото съгласие на tarifenplan.bg за това. Някои индивидуални документи в нашите World Wide Web страници могат да бъдат предмет на допълнителни условия, посочени в съответните документи. Позволено е използването на този сайт и на съдържанието в него за лични и корпоративни цели.

3. Екипът на tarifenplan.bg според възможностите и преценката си поддържа информацията в сайта коректна и безпристрастна. 

4. tarifenplan.bg си запазва правото да редактира страниците си и общите условия и да прекратява достъпа до тях по всяко време със или без предварително уведомяване.

5. С цел да улесни достъпа Ви tarifenplan.bg може да изгради връзки към сайтове в Интернет, които са притежание или се оперират от трети страни (напр. линкове по основното съдържание и реклами). При свързването си с такъв сайт, Вие трябва да приемете неговите изисквания за ползване, както условието, че tarifenplan.bg няма контрол върху съдържанието на този сайт и не може да поеме отговорност за материали, създадени или публикувани от такива сайтове на трети страни. Освен това връзката към сайт, който не е на tarifenplan.bg, не предполага, че tarifenplan.bg одобрява сайта или продуктите и услугите, за които се отнася той. Изпращайки материали до tarifenplan.bg чрез e-mail или през уеб страниците, Вие приемате следните условия: а) материалите не трябва да съдържат нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване; б) Вие трябва да използвате всички подходящи средства, за да откриете и отстраните вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни характеристики от този тип, преди да изпратите материалите; в) Вие притежавате материалите или имате неограничени права да ни ги предоставите - tarifenplan.bg може да ги публикува безплатно и/или да използва тях или идеите, описани в тях, в своите продукти, без да носи за това финансова или друга отговорност; г) Вие приемате условието да не предприемате действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили, и да ни освободите от отговорност, ако трета страна предприеме действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили.

6. Tarifenplan.bg се придържат към защитаването на личната информация на посетителите на страниците им в мрежата. Необходимо е да се отбележи, че ние може да предоставим обобщена статистическа информация за нашите клиенти, характера на трафика, както и свързана със сайта информация на утвърдени трети страни, но такава статистическа информация няма да включва никаква информация, позволяваща идентифициране на личността.

7. С оглед на отговаряне на Вашите въпроси, във връзка с изпълнението на Вашите искания или за управление на нашите интерактивни клиентски програми, може да се наложи да Ви попитаме относно определена лична информация, като например, името Ви, адреса, адреса на електронната Ви поща, както и за телефонния Ви номер. Ние може да използваме подобна информация за предоставяне на отговори на Вашите въпроси. В допълнение към информацията от личен характер, която Вие може да ни предоставите, този сайт може да използва технология, която да ни дава възможност да събираме определени технически данни, като например, за Вашия адрес според протокола на Интернет, операционната система на Вашия компютър, типа на Вашия браузер, характера на трафика в мрежата, както и адресите на каквито и да било цитирани страници в мрежата. Обаче, освен ако не е било предизвикано от съответното законодателство, ние няма да предоставяме тази информация на трети страни без Вашето разрешение, освен когато това е необходимо във връзка с изпълнението на вашата поръчка, с удовлетворяването на Вашите заявки или с управлението на интерактивните клиентски програми.


Обща информация за операторите

Оператори Покритие/карта Контакти/офиси Скорост мобилни
MTEL 99,99% 3G;
77+% 4G
*88 (+359 88 8088088)
0,06 лв. за обаждане
до 42 Mb/s 3G;
до 43 Mb/s 4G
VIVACOM 99,99% 3G;
80+% 4G
123 (+359 700 17 000)
безплатно
до 42 Mb/s 3G;
до 112 Mb/s 4G
TELENOR 99,98% 3G;
76+% 4G
123 (+359 89 123)
0,024 лв. за обаждане
до 42 Mb/s 3G;
до 100 Mb/s 4G
BOB 99,99% 3G 123
0,36 лв. към сътрудник
до 42 Mb/s
Maxtelecom 50% 4G 0999 111 до 75 Mb/s в Max;
до 35 Mb/s в Bulsat R
Булсатком 50% 4G 0996123456
цената е според плана ви
до 35 Mb/s в Bulsat;
до 75 Mb/s в Max R
MTEL 99,99% 3G;
77+% 4G
*88 (+359 88 8088088)
0,06 лв. за обаждане
до 42 Mb/s 3G;
до 43 Mb/s 4G