tarifenplan.bg прави сравнение и обяснява всички абонаментни мобилни тарифни планове в България. Направете своя информиран избор.

Мобилно приложение на НАП

Чрез мобилното приложение на Национална агенция за приходите можете да проверите своя здравноосигурителен статус, да направите справка за регистрация по ЗДДС, да проверите срокове за деклариране и плащане на данъци и осигурителни вноски, да намерите най-близкия офис на приходната администрация, да намерите най-близкия офис за местни данъци и такси на общинската администрация.

За сваляне: Android


Обща информация за операторите

Оператори Покритие/карта Контакти/офиси Скорост мобилни
MTEL 99,99% 3G;
77+% 4G
*88 (+359 88 8088088)
0,06 лв. за обаждане
до 42 Mb/s 3G;
до 43 Mb/s 4G
VIVACOM 99,99% 3G;
80+% 4G
123 (+359 700 17 000)
безплатно
до 42 Mb/s 3G;
до 112 Mb/s 4G
TELENOR 99,98% 3G;
76+% 4G
123 (+359 89 123)
0,024 лв. за обаждане
до 42 Mb/s 3G;
до 100 Mb/s 4G
BOB 99,99% 3G 123
0,36 лв. към сътрудник
до 42 Mb/s
Maxtelecom 50% 4G 0999 111 до 75 Mb/s в Max;
до 35 Mb/s в Bulsat R
Булсатком 50% 4G 0996123456
цената е според плана ви
до 35 Mb/s в Bulsat;
до 75 Mb/s в Max R
MTEL 99,99% 3G;
77+% 4G
*88 (+359 88 8088088)
0,06 лв. за обаждане
до 42 Mb/s 3G;
до 43 Mb/s 4G